Народний депутат Євген Балицький сказав неправду журналістам щодо мовного питання – Без Брехні
Фактчек

Народний депутат Євген Балицький сказав неправду журналістам щодо мовного питання

Євген Балицький, народний депутат України, на питання журналістів телеканалу «ZIK», чи згоден він з твердженням, що українська мова більш дискримінована, ніж російська в Україні, відповів: «Вы знаете в 91-м году мі когда отделялись от Советского союза нам всем, всем в Украине, было гарантировано комфортное право и была принята 10-я статья Конституции, которая, на мой взгляд, была принята мудрыми людьми на тот момент, которые думали не только об этносе, о культуре. 10 статья, я трошки  її зацитую. Там «Людина має право вільно розмовляти рідною мовою»….Також «Рідню мовою є та мова, якою людина володіла першою в своєму житті». Понимаете, это тот документ, это главный документ нашей страны, который нам всем гарантирует свободное право общения…»

Теза 1: «…в 91-м году, ми когда отделялись от Советского союза…. была принята 10-я статья Конституции»

Вердикт: НЕПРАВДА

Докази та аргументи:

У 1991 році діяла Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки, яка діяла до 28 червня 1996 року, коли була прийнята нова Конституція України.

10-ю статтею цієї Конституції є наступна: «Стаття 10.Основу економічної системи Української РСР
становить соціалістична власність на засоби виробництва у формі державної (загальнонародної) і колгоспно-кооперативної власності.
Соціалістичною власністю є також майно профспілкових та інших громадських організацій, необхідне їм для здійснення статутних завдань.
Держава охороняє соціалістичну власність і створює умови для її примноження.
Ніхто не має права використовувати соціалістичну власність з метою особистої наживи та в інших корисливих цілях».

3 1991 році, 19 червня, була схвалена Концепція нової Конституції України, в якій ще не прописані статті, а існує тільки концепція розділів. В першому розділі, окрім загальних положень, йдеться і про державну мову: «У   розділі   міститимуться   положення  про  державну  мову, символіку, столицю Республіки».

Конституція України була прийнята у 1996 році, 28 червня. 10 стаття говорить: «Стаття 10.  Державною мовою  в  Україні  є  українська  мова. Держава  забезпечує  всебічний  розвиток  і  функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території  України. В Україні  гарантується  вільний  розвиток,  використання і захист російської, інших мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Застосування мов в Україні гарантується Конституцією  України та визначається законом».

Теза 2: «10 статья, я трошки  її зацитую. Там «Людина має право вільно розмовляти рідною мовою»

Вердикт: НЕПРАВДА

Докази та аргументи:

Стаття 10 Конституції України говорить про те, що державною мовою в Україні – є українська мова.

Як вже згадувалось, у 1991 році діяла Конституція УРСР 1978 року, а також була схвалена Концепція нової Конституції України.

У Конституції УРСР згадується про вживання рідної мови, але у статті 34: «Стаття 34. Громадяни   Української РСР різних рас і національностей мають рівні права.

Здійснення цих прав забезпечується політикою всебічного розвитку  і  зближення  всіх націй і народностей СРСР,  вихованням громадян  у  дусі  радянського   патріотизму   і   соціалістичного
інтернаціоналізму, можливістю користуватися рідною мовою та мовами інших народів СРСР.

Будь-яке пряме чи непряме обмеження прав, встановлення прямих чи непрямих переваг громадян за расовими і національними ознаками, так  само  як  і  всяка   проповідь   расової   або   національної
винятковості, ворожнечі або зневаги – караються за законом».

 

Автор: Катерина Шевченко

Читати статтю
Back to top button
Optimized with PageSpeed Ninja