Виступаючи перед «регіональною елітою» Порошенко звітував про досягнення децентралізації в притаманній йому формі – «прикрашаючи» дійсні досягнення маніпулятивними перебільшеннями і відвертою неправдою – Без Брехні
Фактчек

Виступаючи перед «регіональною елітою» Порошенко звітував про досягнення децентралізації в притаманній йому формі – «прикрашаючи» дійсні досягнення маніпулятивними перебільшеннями і відвертою неправдою

Під час промови на форумі децентралізації в Вінниці 5 квітня Президент України повідомив чимало сумнівної інформації, яка за результатами перевірок проекту «БезБрехні» виявилася неточною або маніпулятивною.

 

ТЕЗА 1: «Лише за січень-лютий 2018 року в порівняння з двома місяцями 2017 року приріст загального фонду місцевих бюджетів склав 21%. Навіть 21,3%…»

ВЕРДИКТ: МАНІПУЛЯЦІЯ

ДОКАЗИ І АРГУМЕНТИ:

Невідомо, хто постачає Президенту недостовірну фінансову інформацію, проте розпорядником офіційних статистичних даних щодо виконання бюджетів та міжбюджетні відносини в Україні виступає Державне казначейство.

Воно, в свою чергу повідомляє, що за січень-лютий 2018 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 83,5 млрд. грн. У порівнянні із відповідними двома місяцями 2017 року, коли місцевими бюджетами було акумульовано 82,8 млрд. грн., надходження зросли всього на 0,85 % (рис. 1).

Якщо доходи-2018 скоригувати на інфляцію, виявиться, що вони не зросли, а скоротилися до 73,2 млрд грн. Тобто реально місцеві бюджети, отримавши 83,5 млрд. грн., можуть купити товарів і послуг на 12,4 % менше, ніж роком раніше.

* Примітка: дані пораховано на основі коригування квартальних показників Казначейства на дні

Мал. 1. Зміна доходів загального фонду місцевих бюджетів за січень-лютий 2014 – 2018 років, млрд. грн., у фактичних цінах відповідних років [на основі даних Державного казначейства України]

ТЕЗА 2: «…Така тенденція постійно триває четвертий рік поспіль. Минулого року ці доходи за перші два місяці [в порівнянні з 2016 р. –ред] – зросли на 30%…»

ВЕРДИКТ: МАНІПУЛЯЦІЯ

ДОКАЗИ І АРГУМЕНТИ:

Дійсно, тенденція до зростання доходів місцевих бюджетів (за перші два місяці кожного року) триває від 2014-го (рис. 1). Проте – ці цифри представлено в номінальному вираженні. І надходження 2017 р. проти 2016 р. зросли на 25, а не 30 %. Якщо взяти до уваги зміну купівельної спроможності національної грошової одиниці за вказаний період, то за товари і послуги, придбання яких обійшлося місцевим бюджетам у 2014-му році в 31,4 млрд. грн., у 2018-му довелось би викласти в 2,32 рази більше.

 

ТЕЗА 3: «…Фонд регіонального розвитку в порівнянні з попереднім роком – ми прийняли рішення про збільшення з 3,5 млрд грн. до 6 млрд…»

ВЕРДИКТ: ПРАВДА

ДОКАЗИ І АРГУМЕНТИ:

Державний фонд регіонального розвитку, створений для підтримки регіональних господарських проектів та прискорення економічного розвитку регіонів України, розпочав свою діяльність в 2015 році. Відповідно до звіту про видатки Державного бюджету України за 2017 рік, на його фінансування було заплановано 3,5 млрд. грн. Хоча фактично за минулий рік з державного бюджету на його рахунки було спрямовано дещо менше – 3,1 млрд. грн.

У проекті держбюджету на 2018 рік на забезпечення діяльності фонду дійсно закладено 6 млрд. грн.: 4 млрд із загального фонду та ще 2 млрд. із спецфондів.

 

ТЕЗА 4: «Хочу вас привітати – вперше в історії України – якщо ми беремо трасферти на місцеві бюджети – більше 50% зведеного бюджету належить місцевим бюджетам»

ВЕРДИКТ: МАНІПУЛЯЦІЯ

ДОКАЗИ І АРГУМЕНИ:

Фінансові відносини в публічному секторі України відбуваються на двох умовних рівнях: державному, тобто урядовому, та місцевому, тобто областей та територіальних громад. Зведений бюджет – це сума доходів (або видатків) обох рівнів одночасно.

З державного рівня на місцеві рівні під спеціальні цілі (утримання закладів освіти, охорони здоров’я, соціальний захист вразливих верств населення тощо) можуть переводитися додаткові кошти – так звані міжбюджетні трансферти. Гроші на такі перекази, «трансферти», уряд отримує із тих же регіонів здебільшого у формі податків, а далі розподіляє їх у інших пропорціях. Тому з формальної точки зору ці трансферти – це частина доходів, яка належить уряду зі знаком «мінус», що далі передається місцевим бюджетам зі знаком «плюс».

 Таблиця 1. Заплановані на 2018 рік доходи бюджетів різних рівнів (з урахуванням внесених змін) [за даними Держказначейства]

* МБТ – міжбюджетні трансферти

Як видно із таблиці, навіть після реформ із децентралізації центральну роль у публічних фінансах в Україні продовжує відігравати уряд. В 2018 році він має намір зібрати до державного бюджету 80 % доходів, і 27 % планує далі передати в місцеві бюджети. Таким чином, навіть з урахуванням переказів від центрального уряду в місцевих бюджетах буде сконцентровано лише 47 % запланованих надходжень зведеного бюджету.

 

ТЕЗА 5: «…Середня заробітна плата в Києві в лютому місяці ми вже маємо більше 14 тисяч грн…»

ВЕРДИКТ: НЕПРАВДА

ДОКАЗИ І АРГУМЕНТИ:

Держстат моніторить та оприлюднює щомісячно інформацію про середній рівень оплати праці в регіональному розрізі. За його даними, середня зарплата в Києві в лютому-2018 становила 12 124 грн (рис. 2), перевищуючи середню зарплату по країні на 55 %. Проти попереднього місяця вона зросла на 3,5%. Якщо січневі темпи її зростання збережуться (що малоймовірно), усереднена зарплата киян досягне рівня, задекларованого Президентом, приблизно в червні 2018 року.

Мал. 2. Топ-10 регіонів України за рівнем середньої оплати праці в лютому 2018 р., грн. [на основі даних Держстату]

ТЕЗА 6: «…Більше 85% інвестицій від загального обсягу залучених інвестицій припадають на 7 областей. Минулий рік ознаменувався початком секторальної децентралізації…»

ВЕРДИКТ: ПРАВДА

ДОКАЗИ І АРГУМЕНТИ:

Із вислову Президента однозначно не зрозуміло, говорить він про сукупний рівень капітальних інвестицій по регіонах, чи він обмовився і має на увазі залучені областями прямі іноземні інвестиції за 2017 рік. Але для «Бб» це не проблема: ми перевірили обидва варіанти.

Виявляється, Президент вів мову про іноземні інвестиції. Прямі іноземні інвестиції – кошти, залучені регіоном для відтворення основних засобів із-за кордону. Інформацію про їх обсяг можна позичити із «Моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів за січень-грудень 2017» від Мінрегіону. В його моніторингу вони подані в перерахунку на одну особу. Перемноживши їх на середню чисельність населення, ми виявили топ-7 регіонів за іноземними інвестиціями. На них на кінець 2017 року дійсно припадало 85 % накопичених іноземних інвестицій, при чому майже 60 % були сконцентровані в м. Києві (табл. 2)

Таблиця 2. Топ-7 регіонів України за обсягом залучених прямих іноземних інвестицій на кінець 2017 року

Автор: Дмитро Єфремов

Читати статтю
Back to top button
Optimized with PageSpeed Ninja