Критерії вердиктів – Без Брехні

Критерії вердиктів

Критерії вердиктів:

Вердикт

Критерії вердикту

1. ПРАВДА
 • наведені спікером факти та документальні дані, причинно-наслідкові зв’язки, динаміка та перебіг подій/явищ відповідають дійсності;
 • присутня чітка логіка у використанні аргументації;
 • спікер демонструє високий рівень обізнаності по темі заяви.
2. ФАКТИЧНА ПОМИЛКА
 • наведені спікером факти та документальні дані, причинно-наслідкові зв’язки, динаміка та перебіг подій/явищ в цілому відповідають дійсності, але містять незначні відхилення/похибки/неточності, які не спотворюють загальну картину в цілому;
 • логіка викладення задовільна – присутня непослідовність у використанні аргументів;
 • спікер демонструє задовільний рівень обізнаності по темі заяви.
3. МАНІПУЛЯЦІЯ
 • наведені спікером факти та документальні дані відповідають дійсності, але побудова причинно-наслідкових зв’язків між ними – викривлена/спотворена/умовна/надумана;
 • наведені спікером факти та документальні дані, які відповідають дійсності, перемежовуються з викривленими/хибними/надуманими/неправдивими;
 • логіка аргументації викривлена – робиться навмисний акцент на одних фактах/документальних даних (часто – другорядних) в збиток іншим;
 • обізнаність спікера в темі заяви може бути як поверхнева/умовна, так і глибока (що якраз і дозволяє здійснювати фактичні маніпуляції)
4. НЕПРАВДА
 • наведені спікером факти та документальні дані, причинно-наслідкові зв’язки, динаміка та перебіг подій/явищ НЕ відповідають дійсності – містять викривлення/грубі помилки/вигадані елементи;
 • логіка аргументації спотворена – відсутня послідовність викладення, або вона є штучною;
 • для надання аргументам тези ваги, присутні посилання на фахові джерела, які можуть не мати відношення до теми заяви, або взагалі не існувати, а також – фрагментально – на дійсні факти/документальні дані;
 • обізнаність спікера в темі заяви може бути як поверхнева/умовна, так і глибока (що дозволяє надавати викривленим аргументам ваги)
5. ФЕЙК
 • наведені спікером факти та документальні дані, причинно-наслідкові зв’язки, динаміка та перебіг подій/явищ НЕ відповідають дійсності – можуть бути вигаданими/спотвореними за формою;
 • логіка аргументації спотворена – відсутня послідовність викладення, або вона є штучною;
 • назви джерел та документальних свідчень містять спрощення, умовні або приблизні назви, що полегшує їх сприйняття широкою аудиторію та наступне розповсюдження у вигляді викривлених повідомлень, пліток.
Back to top button
Optimized with PageSpeed Ninja